Beskrivelse av behandlingene - Balanse & Helseterapi AS

Gå til innhold

Hovedmeny:

Hvem er vi og hva gjør vi
EN KORT BESKIVELSE AV BEHANDLINGSFORMEN
Noe av det første du som pasient hos oss vil oppleve er at vi undersøker sonene i føttene. Den gir oss som soneterapaut en informasjon om hvilke organer eller vev som er affisert i det aktuelle sykdomsbildet. Men vi må også ha andre innfallsvinkler for å kunne danne oss en oppfatning av dine problemer og årsakene til disse. Dine oppfatninger av ditt sykdomsbilde er viktig for oss sammen med eventuelt medisinske tilleggsopplysninger du kan komme med.
Når man skal oppsøke en soneterapaut er det som i resten av livet viktig å finne en med lang og god erfaring samt en med visse medisinske kunnskaper slik at han eller hun vet å henvise pasienten til lege når dette er påkrevd. Ved soneterapiutdanningen i Norge har man derfor lagt stor vekt på at terapeutene får en medisinsk basisutdanning. Dette er en selvfølge for oss hos
Balanse & Helseterapi AS

Mange års erfaring som soneterapeut gjør at vi har utviklet en stor følsomhet når det gjelder undersøkelser av sonene i føttene, og vi vil i mange tilfeller utfra dette kunne danne oss en mening om hva det dreier seg om. Derved vil vi kunne forme hypoteser om hvor i kroppen et problem sitter, og hva slags problem det er tale om.

Selve behandlingen består i hovedsak av punktmassasje av affiserte soner. Teknikken kan variere, likeledes antallet affiserte soner som behandles hver gang. Sonene i føttene gjenspeiler hele kroppens funksjonstilstand og vi prøver å få en helhetlig behandling, ikke bare en lokalisert behandling av den kroppsdel som gir symptomer. Her spiller jo selvsagt terapeutens generelle medisinske kunnskaper og erfaring en viktig rolle. Derfor er vi også stolte over å ha en av Vestlandets mest erfarne soneterapeuter.

Behandlingen kan være smertefull, men vil likevel i de fleste tilfeller oppleves av pasienten som "en lettelse". Reaksjoner etter behandlingen oppstår vanligvis behandlingsdagen eller dagen etter. Noen ganger kan behandlingen medføre en forverring av de symptom som fra før er aktive. Noen kan også oppleve helt generelle symptomer som hodepine, tretthet, diare, svetting, utsondring fra slimhinner og økt vannlating. Disse symptomene er forbigående og de tolkes som tegn på at kroppens selvhelbredende system er stimulert. Behandlingshyppigheten og behandlingstidens varighet varierer alt etter hva slags problem som behandles.
Barn reagerer som oftest lettere på soneterapi enn voksne, og soneterapi egner seg godt til behandling av mange lidelser hos barn, som kolikksmerter, diaré og gjentatte luftveisinfeksjoner. Eldre pasienter reagerer vanligvis tregere på behandlingen, dette er helt normalt. Men også i aldersomsorgen kan soneterapi ha en viktig funksjon.

Siden soneterapi fremmer pasientenes selvhelbredende prosesser så har soneterapi et meget bredt indikasjonsområde. Behandlingen kan godt kombineres med annen medisinsk behandling. Det er vanlig at norske soneterapeuter også behersker andre former for alternativ medisinsk behandling som urtemedisin, massasje og øreakupunktur. Dette gjelder selvsagt også for oss hos Balanse & Helseterapi AS.

 
 
Copyright (c) 2015   Balanse & Helseterapi AS
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen